Profile Livia Cuypers

Over Schola Vocalis

In Schola Vocalis leer je je stem kennen en ontwikkelen. Schola Vocalis is qua uitgangspunt zo goed als volledig gebaseerd op de Lichtenberg methode, een stem-methode met een heel specifieke aanpak . Uiteraard is de toepassing van die methode sterk gekleurd door Livia’s ruim 20-jarige ervaring als logopediste-stempedagoge, stemcoach en stemtherapeut. Die ervaring omvat zowel het behandelen van stemproblemen als de stemontwikkeling van reeds gezonde stemmen.

In Schola Vocalis worden groepscursussen gegeven en de school is tevens een tweede locatie voor de individuele stemcoaching en stemtherapie van voicecoaching.

Studio ScholaVocalis

Cursussen Zangstem

Schola Vocalis is in het bijzonder een school voor zangers/zangeressen (amateur, semi-professioneel, professioneel) die op een gezonde en natuurlijke manier willen zingen. In de groepscursussen ligt het accent dan ook op de zangstem, al is de ontwikkeling van een kwalitatieve, gezonde spreekstem daar een essentieel onderdeel van.

De cursussen zangstem hebben als bedoeling vocale kennis en kunde op te doen bij het zingen van klanken, om nadien deze nieuwe, gezonde klankkwaliteiten ook toe te passen op reeds gekend repertoire (liederen/aria’s/songs).

Lichtenberg Methode

In Schola Vocalis leer je volgens de Lichtenberg methode het stem-instrument te onderzoeken en beter te begrijpen om het op een  gezonde manier te gebruiken bij zingen en spreken. Het onderzoeken van de stem gebeurt zowel praktisch als theoretisch:

Het praktisch onderzoek gebeurt via zintuiglijke waarneming tijdens het zingen van een klank. De vaardigheid om via de zintuigen (luisteren, voelen,…) de klank waar te nemen wordt steeds dieper ontwikkeld en verfijnd. Dat is nodig, want het stem-orgaan is van nature een subtiel orgaan en vraagt daarom ook een verfijnde besturing die enkel kan gebeuren via een – eveneens verfijnde – zintuigelijke waarneming. Zo voorkom je stemproblemen of kan je ze oplossen; tevens kan je tot groter comfort komen tijdens het zingen, ook al ondervond je voorheen nooit bewust stemlast (preventie van stemproblemen).

Het theoretisch onderzoek komt vaak na een praktische ervaring, maar ook ervoor of zelfs tijdens het zingen, zonder hiermee de opgedane ervaring in een rationeel keurslijf te gieten. De theoretische duiding kan bestaan uit: inzicht in de akoestiek, de anatomie (bouw) en de fysiologie (werking) van het stem-instrument. Theorie is nodig om “blinde vlekken” op te ruimen en zo tot een bewuster en efficiënter contact met het eigen stem-instrument te komen. Het stem-instrument is immers onzichtbaar en aldus heel verschillend van andere muziekinstrumenten. Het is daarom nodig zicht te krijgen op de “inwendige landkaart” van het instrument en op interessante klankcomponenten, om tot hoge efficiëntie te komen.

Typerend voor de aanpak binnen Schola Vocalis is dus de verwevenheid tussen praktijk en theorie.

De centrale bouwsteen van zowel praktijk als theorie is het mechanisme van de zelfregulatie. Zelfregulatie kennen we van organen als de maag, het hart, de darmen… die als het ware een eigen intelligentie bezitten en zichzelf dus regelen zonder onze wilsmatige tussenkomst. Met de Lichtenberg methode trachten we die zelfregulatie binnen het strottenhoofd maximale kansen te geven, omdat ook het strottenhoofd grotendeels uitgerust is met dat soort autonome intelligentie. Toch is het niet steeds evident om het strottenhoofd toe te staan zichzelf te reguleren, doordat het toch ook voor een deeltje onder onze wils-controle staat en dus gemanipuleerd kan worden (bv: wilsmatig een hoge of lage strottenhoofd-positie innemen). Dergelijke manipulaties worden in Schola Vocalis zo veel mogelijk vermeden; integendeel, via stimulaties wordt getracht het strottenhoofd maximaal zichzelf te laten reguleren. Deze autonome zelfregulatie is namelijk veel subtieler en hierdoor meer in overeenstemming met de verfijnde bouw en werking van het strottenhoofd. Met andere woorden: gezonder dan wanneer we zelf proberen het strottenhoofd te sturen. Hier geldt: hoe fragieler de stem, hoe belangrijker het is te leren de zelfregulatie toe te laten, om zo weinig mogelijk druk en overbelasting te creëren.

Typerend is bijgevolg dat er geen losse technieken worden aangeboden die aan het huidige stemgebruik toegevoegd worden. Stap voor stap wordt daarentegen het eigen stem-potentieel aangeboord en tot groei en bloei gebracht, met de doorgaans weinig bekende zelfregulatie als uitgangspunt.

Diensten

Stemtherapie

Je hebt stemklachten en je wil je stem gezond leren gebruiken?
Je wil leren wat meer klank met minder moeite betekent?

Livia neemt een stemtest af en brengt zo je stemklacht in kaart. Een neus-keel-oorarts kan je klacht medisch onderzoeken en kan een voorschrift voor therapie bezorgen indien dit nodig blijkt.

Ook online sessies zijn een optie.

Stemcoaching

Je stem is gezond, maar je wil ze verder ontwikkelen?
Je wil nog meer klank met nog minder moeite?

Ook online sessies zijn een optie.

Spreek- & Zangstem

Het accent kan op één van beide of op beide liggen, afhankelijk van je eigen doel. Toepassingen komen aan bod: een presentatie geven, een lied/aria/song zingen… Geleidelijk werken we naar je doel toe, met gezond stemgebruik als leidraad. Er wordt altijd uitgegaan van het reeds aanwezige potentieel. Deze vaak onbewuste “goudmijn” wordt stapsgewijs geëxploreerd, gestimuleerd en zo bewust verder ontgonnen. Hierbij wordt zo weinig mogelijk kunstmatig “gemanipuleerd”, maar integendeel zoveel mogelijk de natuurlijke zelfregulatie van de stem getriggerd.

Overzicht Cursussen

Uitgangspunt: de Lichtenberg methode

Algemene info:

Doelgroep: zangers/zangeressen (amateur of professioneel) en logopedisten met een bijzondere interesse voor het ontwikkelen van gezond en natuurlijk stemgebruik bij spreken en/of zingen. Ervaring met de Lichtenberg methode is welkom, maar is niet vereist.

Doel: een gamma van fundamentele stemthema’s wordt uitgediept: “een klankkompas”, “het oor”, “het strottenhoofd”, “de neus”, “adem”… De individuele ervaringen bij het oefenen thuis worden expliciet besproken, zodat elke deelnemer het natuurlijke zelfregulatieproces bij zichzelf op gang leert te brengen.

Basisvoorkennis: je kan tonen overnemen van de piano. Notenleerkennis is niet nodig, wel handig.

Werkvorm: Kleine groepjes van maximaal 6 personen. Individuele les + leren door te luisteren/kijken naar de stemontwikkeling bij anderen.

Waar: Schola Vocalis in Roux-Miroir, niet ver over de grens met Vlaams-Brabant. Tenzij een andere locatie vermeld staat bij een specifieke cursus.

Inschrijven: stuur een mailtje.

Praktisch: meestal kan er afgesproken worden om samen te rijden met deelnemers uit dezelfde regio. Doorgaans vlot en rustig traject.

! Tip voor wie er tegelijk graag een beetje vakantie van maakt: overnachting in gîte of B&B is mogelijk. Bij interesse: vraag naar adressen! (prachtige wandel- en fietsmogelijkheden…)

Cursussen 2024:

Tarieven

(vanaf 1 januari 2024)

geconventioneerd

Stemtherapie = logopedie

(op voorschrift van de neus-keel-oorarts)

*Logopedisch stemonderzoek met schriftelijk verslag:

Aanvangsbilan:

 • 42,75 euro per 30 min.
 • Terugbetaling door ziekenfonds: 35,25 euro.

! Voor rechthebbenden met voorkeursregeling:

 • 42,75 euro per 30 min.
 • Terugbetaling door ziekenfonds 39,75 euro.

Evolutiebilan:

 • 51,50 euro.
 • Terugbetaling door ziekenfonds: 40,50 euro.

! Voor rechthebbenden met voorkeursregeling:

 • 51,50 euro.
 • Terugbetaling door ziekenfonds 47,00 euro.

*Logopedische stemtherapie:

Verstrekking van 30 min.:

 • 36,14 euro.
 • Terugbetaling door ziekenfonds: 30,64 euro.

! Voor rechthebbenden met voorkeursregeling:

 • 36,14 euro.
 • Terugbetaling door ziekenfonds: 34,14 euro.

Stemcoaching

Individuele sessies

 • 34 euro per 30 min.
 • 68 euro per 60 min.

Contact

Neem contact op via dit formulier:

Stuur me een mailtje

Of liever een belletje?
+32 474 45 94 17

Locatie + Bereikbaarheid

Omwille van privacy heeft Google Maps jouw toestemming nodig om in te laden. Voor meer info, bekijk onze Cookies en bescherming van persoons-gegevens.
Ik Accepteer

Rue de Patruange 22B
1315 Roux-Miroir (Incourt)
België

Centraal gelegen tussen Leuven, Tienen, Jodoigne, Namen, Gembloers, Louvain-la-Neuve, Waver en Brussel.

Ook makkelijk bereikbaar per (elektrische) fiets of te voet, want gelegen op een vijftigtal meter van fietsroute, La Transincourtoise, die ook toegankelijk is voor voetgangers.